1. en
 2. pl

Organizatorem 46. KKBN jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Kielce


KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 • JOANNA ADAMCZYK  Targi Kielce S.A., PTBNiDT  SIMP oddział Kielce (Przewodnicząca)
 • KAZIMIERZ KOKOWSKI ODK Kielce, SIMP oddział Kielce
 • RYSZARD JAWOR PTBNiDT SIMP
 • DIONIZY SZEWCZYK ZT PTBNiDT SIMP
 • DARIUSZ WOJDAŁA ZT PTBNiDT SIMP
 • JUSTYNA SZLAGOWSKA ZT PTBNiDT SIMP

KOMISARZ WYSTAWY

 

 • KATARZYNA WÓJCIK  Targi Kielce S.A.

BIURO KONFERENCJI

 

 • URSZULA WASIŃSKA  Targi Kielce S.A.

KOMITET NAUKOWY

 

 • dr inż. GRZEGORZ WOJAS Urząd Dozoru Technicznego (Przewodniczący)

 • dr hab. inż. TOMASZ CHADY prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny

 • prof. dr hab. inż. WIESŁAW TRĄMPCZYŃSKI, JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej

 • dr hab. inż. JAROSŁAW MIZERA prof. PW, Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej

 • mgr inż. MAREK LIPNICKI Koli Sp. z o.o.
 • dr inż. WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa, Zakład Badania Materiałów
 • dr hab. inż. JACEK SZELĄŻEK prof. PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. IRENEUSZ BARAN Urząd Dozoru Technicznego; Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
 • dr hab. inż. KRZYSZTOF SCHABOWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • prof. dr hab. inż. JERZY KWAŚNIEWSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • dr hab. inż. MACIEJ ROSKOSZ prof. AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
 • prof. dr hab. inż. ANDRZEJ SZYMAŃSKI, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • dr hab. inż. JACEK SŁANIA prof. IS, Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • prof. dr inż. RYSZARD SIKORA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. GRZEGORZ ŚWIT prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Mostowych
 • dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA prof. PŚk, Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Betonowych

ORGANIZATORZY

 

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas

AKTUALNOŚCI