1. en
 2. pl

Organizatorem 46. KKBN jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Kielce


KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 • JOANNA ADAMCZYK  Targi Kielce S.A., PTBNiDT  SIMP oddział Kielce (Przewodnicząca)
 • KAZIMIERZ KOKOWSKI ODK Kielce, SIMP oddział Kielce
 • RYSZARD JAWOR PTBNiDT SIMP
 • DYONIZY SZEWCZYK ZT PTBNiDT SIMP
 • DARIUSZ WOJDAŁA Simptest; ZT PTBNiDT SIMP
 • JUSTYNA SZLAGOWSKA-SPYCHALSKA Politechnika Warszawska, ZT PTBNiDT SIMP

KOMISARZ WYSTAWY

 

 • KATARZYNA WÓJCIK  Targi Kielce S.A.

BIURO KONFERENCJI

 

 • URSZULA WASIŃSKA  Targi Kielce S.A.

KOMITET NAUKOWY

 

 • dr inż. GRZEGORZ WOJAS Urząd Dozoru Technicznego (Przewodniczący)

 • dr hab. inż. TOMASZ CHADY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. JAROSŁAW MIZERA Politechnika Warszawska, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej
 • mgr inż. MAREK LIPNICKI Koli Sp. z o.o.
 • dr inż. WOJCIECH MANAJ Instytut Lotnictwa, Zakład Badania Materiałów
 • dr hab. inż. JACEK SZELĄŻEK Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
 • dr inż. IRENEUSZ BARAN Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
 • dr hab. inż. KRZYSZTOF SCHABOWICZ Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • dr hab. inż. MACIEJ ROSKOSZ Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. JERZY KWAŚNIEWSKI, Akademia Górniczo-Hutnicza; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
 • prof. dr hab. inż. LEONARD RUNKIEWICZ, Instytut Techniki Budowlanej
 • prof. dr hab. inż. ANDRZEJ SZYMAŃSKI Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • dr hab. inż. JACEK SŁANIA Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • prof. zw. dr inż. RYSZARD SIKORA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Wydział Elektryczny
 • dr hab. inż. GRZEGORZ ŚWIT Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Mostowych
 • dr hab. inż. BARBARA GOSZCZYŃSKA Politechnika Świętokrzyska, Zakład Diagnostyki i Konstrukcji Betonowych

ORGANIZATORZY

Created in WebWave CMS 

by Grzegorz Wojas