Dla autorów

Wskazówki dla referujących:

  • Prezentacje będą odtwarzane z komputera udostępnionego przez organizatorów. Należy je przygotować w jednym z formatów: ppt, pptx, pdf lub odp.
  • Wystąpienia w regularnych sesjach wykładowych zaplanowano na 25min: 20 min prezentacja + 5 min dyskusja
  • Wystąpienia w sesji specjalnej o nagrodę im prof. Z. Pawłowskiego zaplanowano na 20 min: 15 min prezentacja + 5 min dyskusja
  • Maksymalny wymiar plakatów nie może przekroczyć wymiaru 240 cm (wysokość) x 97 cm (szerokość)

 

Najważniejsze terminy graniczne dla autorów:

Zgłoszenie pełnej wersji artykułu do czasopisma Badania Nieniszczące i Diagnostyka - 15.08.2022

Zgłoszenie wystąpienia

Wszystkich zainteresowanych wystąpieniem na 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących zapraszamy do przesłania formularza zgłoszeniowego referatu. Wystąpienia można zgłaszać do sesji plenarnych lub plakatowej. Ostateczną decyzję o przydziale do poszczególnych sesji podejmie Komitet Naukowy Konferencji.

 

Dla pełnych wersji artykułów istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch czasopism:

  • Badania Nieniszczące i Diagnostyka (ISSN: 2451-4462, 5 pkt., czasopismo recenzowane, bez dodatkowej opłaty),
  • Open Engineering De Gruyter (ISSN: 2391-5439, 70 pkt. - zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r.).

 

1) Publikacja konferencyjna w BNiD - bezpłatna

Po zakwalifikowaniu wystąpienia na konferencję wszyscy zainteresowani, którzy zadeklarowali w formularzu zgłoszenia referatu artykuł do czasopisma BNiD, przesyłają pełną jego wersję przedstawiającą oryginalną i nigdzie niepublikowaną treść. Po przejściu procesu recenzji artykuły te będą następnie opublikowane w kwartalniku Badania Nieniszczące i Diagnostyka. Prace te należy przygotować zgodnie z wytycznymi dla autorów (formatka BNiD) i nie powinny przekroczyć 8 stron. Plik manuskryptu wraz z rysunkami oraz niezbędnymi zgodami należy przesłać na adres e-mail komitetu naukowego (komitetnaukowy49kkbn@kkbn.pl). Wskazówki dla autorów bnid.pl/dla-autorow

2) Publikacja konferencyjna w Open Engineering (70 pkt.) – wymaga dodatkowej opłaty.

Dla zainteresowanych autorów istnieje również możliwość publikacji zgłoszonego na 49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering (70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych). W tym celu został już otwarty w trybie ciągłej edycji numer specjalny czasopisma (zaproszenie do zgłaszania artykułów).

 

Artykuły przygotować należy w terminie do 30 czerwca 2022 r. zgodnie z wytycznymi czasopisma:

i wgrać do systemu czasopisma Open Engineering. Po zalogowaniu się do systemu czasopisma należy przejść do zakładki Submit New Manuscript i z listy wybrać 49th KKBN, a następnie uzupełnić wymagane informacje i pliki.

 

Prace te muszą obejmować oryginalne i nigdzie wcześniej niepublikowane treści, niebędące też przedmiotem innego toczącego się procesu publikacyjnego. Komitet wraz Redakcją czasopisma przeprowadzi proces recenzji. Po przejściu procesu recenzji i zakwalifikowaniu artykułu do publikacji, Redakcja czasopisma poinformuje autorów o rozstrzygnięciu, a artykuły będą publikowane w otwartym numerze specjalnym poświęconym 49. KKBN.

Przed opublikowaniem artykułu autorzy będą zobowiązani do dokonania rejestracji oraz wniesienia opłaty - dodatek do opłaty konferencyjnej za publikację artykułu w numerze specjalnym OE w wysokości 2250 zł brutto (ze względu na możliwość wahania kursu Euro opłata za publikację w czasopiśmie Open Engineering może ulec zmianie). Brak wniesienia podwyższonej opłaty konferencyjnej wstrzymuje proces publikacji w OE.

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©