SIMP
Polski English
601 79 57 18 601 79 57 18    49kkbn kkbn.pl

Komitety

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO

dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SEKRETARZ KOMITETU NAUKOWEGO

dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO

prof. dr hab. inż.  Piotr Bielawski, Akademia Morska w Szczecinie

dr hab. inż.  Tomasz Chady, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

dr inż. Jakub Kowalczyk, Politechnika Poznańska

dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

prof. dr hab. inż.  Krzysztof  Schabowicz, Politechnika Wrocławska

prof. dr hab. inż.  Jacek Słania,  Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa Gliwice

dr inż.  Dariusz Ulbrich, Politechnika Poznańska

dr hab. Inż. Ryszard Krawczyk - profesor Politechniki Częstochowskiej

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Bogusław Olech, PTBNiDT SIMP o/Szczecin

WICEPRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Bogdan Piekarczyk, PTBNiDT SIMP o/Szczecin, członek ZT PTBNiDT SIMP, Technic-Control Szczecin

KOMISARZ WYSTAWY

Ryszard Bartz,  PTBNiDT SIMP o/Szczecin, PUH TEST Gorzów Wlkp.

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Rafał Syc, PTBNiDT SIMP o/Szczecin,  PGE GiEK SA Oddział ZEDO

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Ryszard Pakos,  PTBNiDT SIMP o/Szczecin, Polski Rejestr Statków

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©