Komitety

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. dr hab. inż. Jacek Słania - Instytut Spawalnictwa Gliwice

SEKRETARZ KOMITETU NAUKOWEGO
Mgr inż. Marcin Matuszewski – Instytut Spawalnictwa Gliwice

CZŁONKOWIE KOMITETU NAUKOWEGO
Prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak - Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Krzysztof  Dragan - Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Dr inż. Marcin Korzeniowski - Politechnika Wrocławska
Dr inż. Ryszard Krawczyk - Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza
Prof. dr hab. inż.  Leonard Runkiewicz - Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
Dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz, prof. PWr - Politechnika Wrocławska
Dr hab. inż. Jacek Szelążek- emerytowany prof. PAN

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Dariusz Wojdała

SEKRETARZ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Jacek Pędras

KOMISARZ WYSTAWY
Jacek Urbańczyk

CZŁONKOWIE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Ryszard Jawor
Patryk Uchroński - Przedstawiciel ZT PTBNiDT
Janina Szmatloch
Marian Drop
Wojciech Szucio

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©