Program

W ramach 47. KKBN odbędą się sesje wykładowe, w tym sesja odrębna dla wyłonienia laureata nagrody im Prof. Pawłowskiego oraz gala posterowa. Tradycyjnie odbędzie się również wystawa najnowszego sprzętu i rozwiązań przemysłowych. Przewidujemy również warsztaty techniczne.

 

WSTĘPNY PROGRAM KONFERENCJI

PONIEDZIAŁEK  15.10.2018

16:00 rozpoczęcie pracy biura konferencji

18:00 kolacja

================================================================================

WTOREK  16.10.2018

7:00 śniadanie

8:00  –  9:30  otwarcie konferencji

Po wypełnieniu powyższego punktu – oficjalne otwarcie Wystawy

10:50 – 11:10 przerwa kawowa

14:00 – 15:00 obiad

19:00  uroczysta kolacja

===============================================================================

ŚRODA 17.10.2018

7:00 śniadanie

10:50 – 11:10 przerwa kawowa

14:00 – 15:00 obiad

17:30 zebranie ZT, zebranie PTBNiDT

19:00 otwarcie  sesji plakatowej

19:30 kolacja

===============================================================================

CZWARTEK 18.10.2018

7:00 śniadanie

12:30 zamknięcie 47. KKBN

13:00 obiad

 

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w późniejszym terminie.


Partnerzy:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Przegląd Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©