Program

W ramach 47. KKBN odbędą się sesje wykładowe, w tym sesja odrębna dla wyłonienia laureata nagrody im Prof. Pawłowskiego oraz gala posterowa. Tradycyjnie odbędzie się również wystawa najnowszego sprzętu i rozwiązań przemysłowych. Przewidujemy również warsztaty techniczne.

Szczegółowy program konferencji zostanie opublikowany w późniejszym terminie.


Partnerzy:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©