Błąd

Zapraszamy do zgłaszania referatów poprzez „Formularz zgłoszenia referatu”. W zgłoszeniu należy podać tytuł w języku polskim i angielskim, autorów i streszczenie (do 200 słów w języku polskim). Wszyscy zainteresowani publikacją zgłoszonych referatów są proszeni o przygotowanie pełnych wersji artykułów o nigdzie niepublikowanej oryginalnej treści wraz ze streszczeniami w polskiej i angielskiej wersji językowej, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Naukowego (komitetnaukowy@kkbn.pl).

Artykuły po przejściu procesu recenzji zostaną opublikowane w czasopiśmie Badania Nieniszczące i Diagnostyka (BNiD). Organizatorzy Konferencji wraz z Redakcją czasopisma dołożą wszelkich starań, aby uzyskać indeksowanie materiałów konferencyjnych w znaczących bazach, co jest podstawą uzyskania punktacji MNiSW.

Pełną wersję artykułów należy przygotować zgodnie z wymaganiami czasopisma BNiD (min. 4 str. A4 zgodnie z formatką templatka_artykulu_BNiD_2018.docx). Za opracowanie merytoryczne i redakcyjne odpowiedzialni są autorzy referatów. Artykuły wraz ze wszystkimi plikami wraz ze zgłoszeniem publikacji (zgloszenie_publikacji.doc) prosimy przysyłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Naukowego (komitetnaukowy@kkbn.pl).

NAGRODA IM. PROF. ZDZISŁAWA PAWŁOWSKIEGO ZA NAJLEPSZY REFERAT MŁODEGO UCZESTNIKA KKBN

Jak co roku również na 47. KKBN odbędzie się konkurs o  „Nagrodę im. prof. Zdzisława Pawłowskiego” za najlepszy referat młodego uczestnika Konferencji Badań Nieniszczących. Zainteresowani Referenci, spełniający warunki przedstawione w Regulaminie, powinni zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu zgłoszenia referatu.

 

UWAGA. Prezentacje elektroniczne powinny być przygotowane w formacie PowerPoint lub pdf. Pliki prezentacji należy przekazać osobie odpowiedzialnej za obsługę sesji przed jej rozpoczęciem. Osoby prezentujące proszone są o dodanie numeracji slajdów w następującej postaci: numer slajdu/całkowita liczba slajdów. Rozmiar stojaków na plakaty wynosi: pion 238cm x poziom 95cm. Sugerujemy by plakat przygotować w formacie A0 (w pionie).

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©