Sponsorzy

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszymi Pakietami sponsorskimi.

ZŁOTY SPONSOR

NDT System

 

GŁÓWNY SPONSOR

TÜV SÜD Polska

 

SPONSOR

ITA

 

Technic-Control

Fundator nagrody pieniężnej
„Nagroda im. prof. Zdzisława Pawłowskiego”
za najlepszy referat młodego uczestnika
wygłoszony na
47. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących


Regulamin przyznawania „Nagrody im. prof. Zdzisława Pawłowskiego”

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Konkurs na najlepszą prezentację na sesji specjalnej pod patronatem J.M. Rektora ZUT w Szczecinie

 

PUH TEST

 

TUVRheinland

 

Koli-NDT

 

ENDO-TECH


Partnerzy:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Przegląd Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©