SIMP
Polski English
+48 91 442 00 07 +48 91 442 00 07    47kkbn kkbn.pl

Exhibition

We invite you to contact the Commissioner of the Exhibition (wystawa@kkbn.pl).

Detailed exhibition plan:

Plan sali wystawowej

Exhibition stands:

stoisko 4m2

stoisko 6m2

stoisko 8m2

stoisko 9m2

stoisko 10m2


Partners:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Przegląd Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©