NDT System

NDT System


ZŁOTY SPONSOR

NDT System

www.ndt-system.com.pl

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY

Urząd Dozoru technicznego

www.udt.gov.pl

Instytut Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa


PATRONAT NAUKOWY

Instytut Spawalnictwa

is.gliwice.pl

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Badania Nieniszczące i Diagnostyka


PATRONAT MEDIALNY

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

bnid.pl

Przegląd Spawalnictwa

Przegląd Spawalnictwa


PARTNER WYDAWNICZY

Przegląd Spawalnictwa

www.pspaw.pl

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa


PARTNER WYDAWNICZY
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa
biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


PATRONAT HONOROWY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

www.zut.edu.pl

Strona główna

47. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin (www.ptbnidt.pl)

Miejsce konferencji: Kołobrzeg, hotel AQUARIUS SPA (www.aquariusspa.pl)

Termin konferencji: 16 - 18 października 2018 roku

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących (KKBN) jest największą imprezą krajową i jedną z większych w Europie w dziedzinie postępu i innowacyjności w badaniach nieniszczących i diagnostyce technicznej. Oddział PTBNiDT w Szczecinie już po raz szósty został wybrany na Organizatora tej Konferencji. Tegoroczna, 47. edycja KKBN odbędzie się w dniach 16-18 października 2018 r. w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu.

Naszą intencją jest, aby 47. KKBN objęła szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem badań, nadzorem,  kontrolą i diagnostyką techniczną; w przemyśle, budownictwie, transporcie i energetyce, prowadzonych różnymi metodami przy wykorzystaniu najnowszego oprzyrządowania i oprogramowania. Tradycyjnie tematem obrad będzie również szkolenie personelu wykonawczego i nadzorującego, jego certyfikacja w zakresie metod badawczych oraz akredytacja laboratoriów badawczych, a także związane z tym prezentowanie najnowszych przepisów i norm.

Naszym celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienie bieżących dokonań, co umożliwi dyskusję i nawiązanie współpracy przedstawicieli szeroko pojętych instytucji nadzorujących, instytutów naukowych i uczelni oraz różnych branż i gałęzi przemysłu.

W ramach Konferencji tradycyjnie odbędzie się wystawa. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje naukowe i firmy.

Zapraszamy do częstego odwiedzania strony konferencji: www.kkbn.pl.

 

ZŁOTY SPONSOR

NDT System
NDT System (www.ndt-system.com.pl)

 

PATRONATY

HONOROWY


Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Dozoru technicznego  (www.udt.gov.pl)Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (www.zut.edu.pl)

NAUKOWY


Instytut Spawalnictwa
Instytut Spawalnictwa (is.gliwice.pl)

MEDIALNY


Badania Nieniszczące i Diagnostyka
Badania Nieniszczące i Diagnostyka (bnid.pl)

 

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

Partnerzy:

NDT System Urząd Dozoru technicznego Instytut Spawalnictwa Badania Nieniszczące i Diagnostyka Przegląd Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Copyright Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP Szczecin ©