Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

www.udt.gov.pl

NDT System

NDT System


GŁÓWNY SPONSOR

www.ndt-system.pl

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar


PATRONAT HONOROWY 

Główny Urząd Miar

www.gum.gov.pl

 

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


Dla zainteresowanych autorów istnieje możliwość publikacji zgłoszonego na

49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering 

(70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych)

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

Strona główna

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Ważne terminy:

Konferencja, 17-20 października 2022,

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce konferencji:Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Więcej informacji w zakładce komunikaty 49. KKBN
 

ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w latach 2021/22 będzie miało swoją już 49odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu mogą wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów i prezentacji są umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN w zakładce Dla autorów.

ZGŁOSZONE WEYSTĄPIENIA

L.p.

Autorzy

Tytuł

1

Bogdan Zając 

Badania nieniszczące akceleratorów

2

Magdalena Maj-Sobczak, Krzysztof Rudnicki, Adam Muszyński

Wymagania normy PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – porównanie wydania z 2012 r. i 2022 r.

3

Renata Gonet

Zastosowanie ultradźwiękowej i termowizyjnej metody badań  -porównanie , praktyczne aspekty i zastosowania

4

Marek Śliwowski

ZAUTOMATYZOWANEBADANIA SYSTEMAMI PA+TOFD – WDRAŻANIE I ZASTOSOWANIA

5

Wojciech Szymański

Zastosowanie rentgenowskiej metody pomiaru naprężeń w diagnostyce przyczyny pękania elementu spawanego turbiny gazowej

6

Paweł Mazurek, Maciej Roskosz

Resztkowe pole magnetyczne jako źródło informacji o stanie technicznym stalowej liny

7

Krzysztof Dragan, Piotr Synaszko, Norbert Pałka, Waldemar Świderski, Andrzej Żyluk

Nowe metody diagnostyki konstrukcji kompozytowych

8

Patryk Ciężak, Piotr Synaszko, Krzysztof Dragan

Problemy w ocenie wyników badań NDT łopat wirnika nośnego śmigłowców rodziny Mi-8, Mi-24

9

Piotr Synaszko, Jakub Kotowski, Krzysztof Dragan

Zastosowanie metody Szerografii do badań konstrukcji lotniczych

10

Maciej Malicki, Grzegorz Socha, Józef Krysztofik

Wczesne wykrywanie uszkodzenia stopu Inconel 718 na podstawie instrumentowanego pomiaru twardości

11

Bogusław Ładecki

Badania diagnostyczne torowiska jazdy mostów przeładunkowych w systemie zasilania wielkiego pieca

12

Rafał Skupio, Benedykt Kubik, Katarzyna Drabik

Nieniszczące badania skał w petrofizyce

13

Dominik Kukla, Mateusz Kopeć, Andrzej Gradzik

Identyfikacja i ocena przypaleń szlifierskich w stali AISI 9310 metodą prądów wirowych

14

Ryszard Mańczak

Wpływ obecności warstwy azotowanej na zmiany parametrów fali ultradźwiękowej

15

Ryszard Mańczak

Assessment of the thickness of the melted layer in the welded joint using an ultrasonic wave

16

Adrianna Nidzgorska, Jerzy Perczyński, Marek Chalimoniuk, Artur Kułaszka

Diagnozowanie uszkodzeń BVID w materiałach kompozytowych metodą tomografii komputerowej (CT)

17

Dariusz Pabian, Marcin Chodźko

Diagnostyka urządzeń energetycznych z zastosowaniem metod analizy modalnej oraz metod wizyjnych – analiza porównawcza

18

Ireneusz Baran, Marek Nowak, Andrzej Wachowicz

Zastosowanie metody Impulsowych Prądów Wirowych (PEC - Pulsed Eddy Current) do ujawniania ubytku materiału urządzeń ciśnieniowych

19

Radosław Hołownia, Michał Targoński

Wykrywanie wysokotemperaturowej korozji wodorowej (HTHA) technikami ultradźwiękowymi

20

Karolina Poch, Ryszard Krawczyk, Jacek Słania

Możliwość wykrywania braku wtopienia w spoinie pachwinowej metodą MT

21

Łukasz Rawicki, Jacek Słania, Ryszard Krawczyk

Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych złączy spawanych materiałów różnorodnych

22

Dariusz Droszkowski

Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie wspierające prace inspektorskie przy zabezpieczeniach antykorozyjnych

23

Jerzy Kozłowski, Jakub Kozłowski

Personel nadzoru i kontroli przy pracach antykorozyjnych i izolerskich – wybrane aspekty

24

Wojciech Dziewiecki

Radiografia w bezpieczeństwie granic - prezentacja wyników projektu pt "CANIS - pierwszy polski skaner rtg do bezinwazyjnej inspekcji ładunków wielkogabarytowych na przejściach granicznych

25

Ryszard Łukaszuk, Tomasz Chady

Metoda zapisu magnetycznego do badania materiałów ferromagnetycznych

 

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

ZGŁOSZONI WYSTAWCY

Lp

Nazwa wystawcy

1

PTS Josef Solnar s.r.o. Ostrawa, Czechy

2

EWIDENT (d. Olympus)

3

ZBM ULTRA Sp. o.o.

4

PCB Serwice Sp. z o.o.

5

KOLI Sp. z o.o.

6

NDT System Sławomir Jóźwiak

7

EVEREST Polska

8

NDT-NET Sp. z o.o

9

Biura Techniczno Handlowe TESTING  Sp. z o.o.

10

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

11

„EC TEST SYSTEM” Sp. z o.o.

12

Vakpol&Gas Sp. z o.o.

13

PIK INSTRUMENTS Sp. z o.o.

 

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

Prolog 2021

W dniach 19-21 października 2021 roku odbył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, zorganizowany w trybie zdalnym. Transmisja całego wydarzenia odbyła się na platformie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prologu, dostępnej pod linkiem w zakładce Prolog 2021 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©