Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

www.udt.gov.pl

NDT System

NDT System


GŁÓWNY SPONSOR

www.ndt-system.pl

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar


PATRONAT HONOROWY 

Główny Urząd Miar

www.gum.gov.pl

 

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


Dla zainteresowanych autorów istnieje możliwość publikacji zgłoszonego na

49. KKBN artykułu w czasopiśmie Open Engineering 

(70 pkt. zgodnie z listą czasopism punktowanych)

Zaproszenie do zgłaszania artykułów

Strona główna

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

PROGRAM KONFERENCJI

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

49 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących przeszła do historii.

Dziękuję;

tym którzy brali udział zarówno w Prologu jak i Stacjonarnej części 49. KKBN,

Uczestnikom, Wystawcom, Autorom referatów.

Bez Was tej konferencji nie byłoby.

To dla Was Pracował Komitet Naukowy pod Przewodnictwem dr hab. inż. Grzegorza Psuj prof. ZUT w Szczecinie, na ręce Pana Przewodniczącego składam podziękowanie całemu zespołowi i Komitet Organizacyjny, dziękuję Koledzy

Bogusław Olech

Przewodniczący 49. KKBN, Kołobrzeg 2022

 

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* Wydział Elektryczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Miejsce konferencji:Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Więcej informacji w zakładce komunikaty 49. KKBN
 

ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w latach 2021/22 będzie miało swoją już 49odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu mogą wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów i prezentacji są umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN w zakładce Dla autorów.

ZGŁOSZONE WYSTĄPIENIA

L.p.

Autorzy

Temat

1

Magdalena Maj-Sobczak, Krzysztof Rudnicki, Adam Muszyński

Wymagania normy PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących – porównanie wydania z 2012 r. i 2022 r.

2

Marek Śliwowski

Zautomatyzowane badania systemami PA + TOFD – wdrażanie i zastosowania

3

Wojciech Szymański

Zastosowanie rentgenowskiej metody pomiaru naprężeń w diagnostyce przyczyny pękania elementu spawanego turbiny gazowej.

4

Paweł Mazurek, Maciej Roskosz

Resztkowe pole magnetyczne jako źródło informacji o stanie technicznym stalowej liny

5

Krzysztof Dragan, Piotr Synaszko, Norbert Pałka, Waldemar Świderski, Andrzej Żyluk

Nowe metody diagnostyki konstrukcji kompozytowych

6

Patryk Ciężak, Piotr Synaszko, Krzysztof Dragan

Problemy w ocenie wyników badań NDT łopat wirnika nośnego śmigłowców rodziny Mi-8, Mi-24

7

Piotr Synaszko, Jakub Kotowski, Krzysztof Dragan

Zastosowanie metody Szerografii do badań konstrukcji lotniczych

8

Maciej Malicki, Grzegorz Socha, Józef Krysztofik

Wczesne wykrywanie uszkodzenia stopu Inconel 718 na podstawie instrumentowanego pomiaru twardości

9

Bogusław Ładecki

Badania diagnostyczne torowiska jazdy mostów przeładunkowych w systemie zasilania wielkiego pieca

10

Rafał Skupio, Benedykt Kubik, Katarzyna Drabik

Nieniszczące badania skał w petrofizyce

11

Dominik Kukla, Mateusz Kopeć, Andrzej Gradzik

Identyfikacja i ocena przypaleń szlifierskich w stali AISI 9310 metodą prądów wirowych

12

Ryszard Mańczak

Wpływ obecności warstwy azotowanej na zmiany parametrów fali ultradźwiękowej

13

Ryszard Mańczak

Assessment of the thickness of the melted layer in the welded joint using an ultrasonic wave

14

Adrianna Nidzgorska, Jerzy Perczyński, Marek Chalimoniuk, Artur Kułaszka

Diagnozowanie uszkodzeń BVID w materiałach kompozytowych metodą tomografii komputerowej (CT)

15

Ireneusz Baran, Marek Nowak, Andrzej Wachowicz

Zastosowanie metody Impulsowych Prądów Wirowych (PEC - Pulsed Eddy Current) do ujawniania ubytku materiału urządzeń ciśnieniowych

16

Radosław Hołownia, Michał Targoński

Wykrywanie wysokotemperaturowej korozji wodorowej (HTHA) technikami ultradźwiękowymi

17

Karolina Poch, Ryszard Krawczyk, Jacek Słania

Możliwość wykrywania braku wtopienia w spoinie pachwinowej metodą MT

18

Łukasz Rawicki, Jacek Słania, Ryszard Krawczyk

Wybrane aspekty badań ultradźwiękowych złączy spawanych materiałów różnorodnych

19

Dariusz Droszkowski

Nowoczesne urządzenia i oprogramowanie wspierające prace inspektorskie przy zabezpieczeniach antykorozyjnych

20

Jerzy Kozłowski, Jakub Kozłowski

Personel nadzoru i kontroli przy pracach antykorozyjnych i izolerskich – wybrane aspekty.

21

Wojciech Dziewiecki

Radiografia w bezpieczeństwie granic - prezentacja wyników projektu pt "CANIS - pierwszy polski skaner rtg do bezinwazyjnej inspekcji ładunków wielkogabarytowych na przejściach granicznych

22

Bielawski Piotr Jan

Uszkodzenia przeciwciężarów wałów wykorbionych: przyczyny i symptomy

23

Marcin Lewandowski, Jakub Rozbicki,  Hanna Smach, Piotr Karwat, Arkadiusz Szczurek, Jolanta Sala, Alicja Bera

Modelowe rozwiązania skanerów UTPA do badań spawów dla wież wiatrowych, sekcji płaskich oraz konstrukcji wielkogabarytowych on-shore/off-shore

24

Jakub Spytek, Kajetan Dziedziech, Łukasz Pieczonka

Wykrywanie wad w strukturach cienkościennych z wykorzystaniem estymacji lokalnej liczby falowej ultradźwiękowych fal prowadzących

25

Dariusz Mężyk, Bogdan Zając, Grzegorz Olszewski, Marcin Kowal

Określenie stopnia wyczerpania struktury i własności mechanicznych wybranych elementów rurociągów pary w elektrociepłowni

26

Marcin Kowal, Grzegorz Olszewski, Bogdan Zając

Przykłady badań nieniszczących w Laboratorium Badań Materiałowych

27

Grzegorz Olszewski , Bogdan Zając, Marcin Kowal

Badania nieniszczące w Laboratorium Badań Materiałowych

28

Ryszard Łukaszuk, Tomasz Chady

Badania nieniszczące kompozytów wzmacnianych włóknami węglowymi metodą prądów wirowych

29

Ryszard Łukaszuk, Tomasz Chady

Metoda zapisu magnetycznego do badania materiałów ferromagnetycznych

30

K. Schabowicz, A. E. Menéndez Orellana, N. Andrianos

Analiza wybranych metod nieniszczących diagnostyki w nowych i starych budynkach

31

Marek Śliwowski

Analiza porównań biegłości badania złącza spawanego

32

Patrycja Pyzik, Łukasz Ambroziński

Praktyczne aspekty ultradźwiękowego badania kompozytów wzmacnianych włóknem węglowym w sprzężeniu powietrznym

33

Dariusz Ulbrich

Monitorowanie granicy połączenia powłoki adhezyjnej z podłożem stalowym za pomocą ultradźwiękowej fali Rayleigh’a

34

Jakub Kowalczyk, Dariusz Nadera

Badania właściwości kleju hybrydowego CX80 z wykorzystaniem ultradźwiękowej metody nieniszczącej

35

Grzegorz Psuj, Michał Maciusowicz, Konrad Kwiatkowski

Obserwacja wpływu deformacji cienkich struktur magnetycznych na dynamikę procesu magnesowania

36

Przemysław Łopato, Michał Herbko, Urlich. Mescheder, Andras Kovacs, Alexander Filbert

Wpływ cienkiej warstwy dielektrycznej na częstotliwości rezonansowe metapowierzchni terahercowej bazującej na prostokątnym rezonatorze SRR

37

Jakub Kowalczyk, Daniel Wieczorek

Badania ultradźwiękowe połączeń klejowych materiałów wykonywanych w technologii przyrostowej

38

Robert Chudzik

Uznawanie laboratoriów przez UDT

39

Barbara Grochowalska, Grzegorz Psuj, Przemysław Łopato

Badania nieniszczące dielektrycznych struktur wytwarzanych addytywnie z zastosowaniem elektromagnetycznych metod wysokich częstotliwości i głębokiego uczenia maszynowego

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

ZGŁOSZONI WYSTAWCY

Lp

Nazwa wystawcy

1

EVIDENT (d. Olympus)

2

ZBM ULTRA Sp. o.o.

3

PCB Service Sp. z o.o.

4

KOLI Sp. z o.o.

5

NDT System Sławomir Jóźwiak

6

EVEREST Polska

7

NDT-NET Sp. z o.o

8

Biura Techniczno Handlowe TESTING  Sp. z o.o.

9

ITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

10

„EC TEST SYSTEM” Sp. z o.o.

11

Vakpol&Gas Sp. z o.o.

12

PIK INSTRUMENTS Sp. z o.o.

13

Elektronic Instrument Service  Rowecki Sp.j

14

ANMAT TRADING Czechy

15

us4us Sp. z o.o.

16

TUV Thuringen Polska sp. zo.o.

17

DPIdea s.c.

18

Baltic Operator sp. z.o.o

19

Scitex sp. z o.o.

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

Prolog 2021

W dniach 19-21 października 2021 roku odbył się prolog 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących, zorganizowany w trybie zdalnym. Transmisja całego wydarzenia odbyła się na platformie YouTube. Zachęcamy do obejrzenia relacji z prologu, dostępnej pod linkiem w zakładce Prolog 2021 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©