SIMP
Polski English
601 79 57 18 601 79 57 18    49kkbn kkbn.pl
Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

Urząd Dozoru Technicznego

www.udt.gov.pl

NDT System

NDT System


ZŁOTY SPONSOR

NDT System

www.ndt-system.pl

Strona główna

 

 

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* PHU TEST Gorzów Wielkopolski,

 

Miejsce konferencji:

Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg
 

Termin konferencji: 20 - 22 października 2020 roku


ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w 2020 roku będzie miało swoją już 49.  odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

 49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu będą mogli wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów, prezentacji i plakatu zostaną umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN.

Przygotowane i wygłoszone referaty opublikowane będą w  numerze Kwartalnika Badania Nieniszczące i Diagnostyka poświęconemu 49. KKBN i wręczone każdemu Uczestnikowi podczas rejestracji.

 

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

 

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT NAUKOWY

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©