Patronat Honorowy

Patronat Honorowy


PATRONAT HONOROWY PREZESA UDT

Urząd Dozoru Technicznego

www.udt.gov.pl

Strona główna

48. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator: Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice (www.ptbnidt.pl)

Miejsce konferencji: Wisła, hotel Stok SPA (
www.hotelstok.pl)

Termin konferencji: 22 - 24 października 2019 roku


ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących (KKBN) jest największą imprezą krajową i jedną z większych w Europie w dziedzinie postępu i innowacyjności w badaniach nieniszczących i diagnostyce technicznej. Oddział PTBNiDT w Katowicach został wybrany na Organizatora tej Konferencji. Tegoroczna, 48. edycja KKBN odbędzie się w dniach 22-24 października 2019 r. w hotelu STOK SPA w Wiśle.

Naszą intencją jest, aby 48. KKBN objęła szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem badań, nadzorem,  kontrolą i diagnostyką techniczną; w przemyśle, budownictwie, transporcie i energetyce, prowadzonych różnymi metodami przy wykorzystaniu najnowszego oprzyrządowania i oprogramowania. Tradycyjnie tematem obrad będzie również szkolenie personelu wykonawczego i nadzorującego, jego certyfikacja w zakresie metod badawczych oraz akredytacja laboratoriów badawczych, a także związane z tym prezentowanie najnowszych przepisów i norm.

Naszym celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienie bieżących dokonań, co umożliwi dyskusję i nawiązanie współpracy przedstawicieli szeroko pojętych instytucji nadzorujących, instytutów naukowych i uczelni oraz różnych branż i gałęzi przemysłu.

W ramach Konferencji tradycyjnie odbędzie się wystawa. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje naukowe i firmy.

Zapraszamy do częstego odwiedzania strony konferencji: www.kkbn.pl.

 

ZŁOTY SPONSOR


 

 

PATRONATY

HONOROWY

Prezes UDT
Urzad Dozoru Technicznego

NAUKOWYMEDIALNY


Urzad Dozoru Technicznego

Urzad Dozoru Technicznego

TEMATYKA KONFERENCJI:

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

Biuro Konferencji:
Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTESTCERT Sp. z o.o.
ul. Astrów 10, 40-045 Katowice

tel. +48 32 2510 112, tel. +48 883 510 112
simptestcert@simptest.com.pl, 48kkbn@kkbn.pl
www.simptest.com.pl
Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©