Warsztaty

Program warsztatów

Wtorek 22.10.2019 r. (godz. 15:00 – 17:00)

Nr Nazwa warsztatów Sala

1.

Prądy wirowe – badanie spoin., badanie powierzchni, sortowanie materiałów, mapowanie korozji

nr 5

Srok 1

2.

Zagadnienia praktyczne związane z radiografią komputerową oraz radiografią cyfrową

nr 3

Stok 3

3.

Pomiary w Zdalnych Badaniach Wizualnych – Techniki 3D Stereo i Pomiar Fazowy

nr 1

Stok 3

4.

Charakteryzowanie i ocena wskazań od niezgodności spawalniczych w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Arary na podstawie kryteriów wymiarowych i amplitudowych

nr 2

Stok 3

5.

Warsztaty PMI (Positive Material Identification) z zastosowaniem spektrometrów OES oraz XRF

nr 6

Stok 3

 

Środa 23.10.2019 r. (godz. 15:00 – 17:00)

Nr Nazwa warsztatów Sala

1.

Prądy wirowe – badanie spoin., badanie powierzchni, sortowanie materiałów, mapowanie korozji

nr 5

Stok 1

2.

Zagadnienia praktyczne związane z radiografią komputerową oraz radiografią cyfrową

nr 3

Stok 3

3.

Pomiary w Zdalnych Badaniach Wizualnych – Techniki 3D Stereo i Pomiar Fazowy

nr 1

Stok 3

4.

Charakteryzowanie i ocena wskazań od niezgodności spawalniczych w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Arary na podstawie kryteriów wymiarowych i amplitudowych

nr 2

Stok 3

 

Program do pobrania.

 

Warsztaty dla praktyków

Podczas tegorocznej 48 edycji KKBN realizowane będą warsztaty tematyczne dla osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę w tematyce NDT w pięciu blokach tematycznych:

1. Prądy wirowe - badanie spoin., badanie powierzchni, sortowanie materiałów, mapowanie korozji

Liczba miejsc: 25 osób

Czas trwania: 120 minut

2. Zagadnienia praktyczne związane z radiografią komputerową oraz radiografią cyfrową

Liczba miejsc: 15 osób

Czas trwania: 150 minut

3. Pomiary w Zdalnych Badaniach Wizualnych - Techniki 3D Stereo i Pomiar Fazowy

Liczba miejsc: 16 osób

Czas trwania: 120 minut

4. Charakteryzowanie i ocena wskazań od niezgodności spawalniczych w ultradźwiękowych badaniach techniką Phased Arary na podstawie kryteriów wymiarowych i amplitudowych

Liczba miejsc: 18 osób

Czas trwania: 120 minut

5. Warsztaty PMI (Positive Material Identification) z zastosowaniem spektrometrów OES oraz XRF

Liczba miejsc: 25 osób

Czas trwania: 120 minut

 

W warsztatach mogą brać udział jedynie uczestnicy konferencji.

Jedna osoba może zgłosić się na jedne zajęcia warsztatowe w danym dniu.

Przewidujemy, że wszystkie tematy warsztatów odbędą się w dniach 22 i 23 października 2019r. W przypadku małej ilości osób zainteresowanych danym tematem Organizator zastrzega sobie prawo organizacji danego tematu w wybranym jednym dniu konferencji.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność nadesłania zgłoszeń.

 

Wymagania dla uczestnika:

* Oprogramowanie będzie przesłane drogą elektroniczną

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Warsztatach prosimy o pobranie formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres komitetnaukowy48kkbn@kkbn.pl

 

W warsztatach mogą brać udział jedynie uczestnicy konferencji.

Wystawcy konferencji – trafiają na listę rezerwową.

W  przypadku wolnych miejsc,  wystawcy będą dodawani według kolejności przesłanych zgłoszeń.

 

Załączniki:

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©