Dzień otwarty

Odpowiadając na zapotrzebowanie, zgłaszane w rozmowach telefonicznych, Komitet Organizacyjny 48. KKBN podjął decyzję o przeprowadzeniu w ramach Konferencji "Dnia Otwartego".

Karta zgłoszenia uczestnictwa w Dniu otwartym 48. KKBN – plik do pobrania.

Dniem otwartym będzie 23.10.2019r., w godzinach od 9.00 do 15.00.

Opłaty za udział w dniu otwartym konferencji, wynoszą odpowiednio:

  • 150,00 zł + VAT 23% - za udział dla uczestnika dnia otwartego konferencji,
  • 150,00 zł + VAT 23% - wadium za identyfikator, podlega zwrotowi, przy zwrocie identyfikatora w dniu 23.10.2019r. do godziny 15.15, w Biurze Konferencji - przy wystawieniu faktury końcowej,
  • 120,00 zł + VAT 23%  - za materiały konferencyjne /o ile będą dostępne, nakład jest ograniczony/.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15.10.2019r., a płatności do dnia 17.10.2019r., wg informacji dostępnych w karcie zgłoszenia.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Kolejność wpłat decyduje o ewentualnej dostępności materiałów konferencyjnych.

Opłata za dzień otwarty wraz z wadium uprawnia do przebywania na terenie Konferencyjnym /wystawa oraz sesje planarne/, w dniu 23.10.2019r. w godzinach 9.00 – 15.00, - w cenę wliczony jest obiad.

W przypadku braku zwrotu identyfikatora do godziny 15.15 w dniu 23.10.2019r., uczestnik nie otrzyma zwrotu wadium i może się spotkać z wezwaniem ochrony do opuszczenia terenu 48. KKBN.

Opłata za dzień otwarty nie uprawnia do korzystania z części kulturalno-rozrywkowej 48. KKBN w tymże dniu oraz części rekreacyjnej hotelu.

Komitet Organizacyjny nie gwarantuje uczestnictwa w dniu otwartym Konferencji w przypadku nie dokonania wpłaty w terminie.

Hotel "STOK" dysponuje parkingiem przy hotelu. Koszt parkingu jest zawarty w opłacie dnia otwartego konferencji, decyduje dostępność miejsc parkingowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualny brak.

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Katowice ©