SIMP
Polski English
601 79 57 18 601 79 57 18    49kkbn kkbn.pl
NOWY TERMIN PAŹDZIERNIK 2021

NOWY TERMIN PAŹDZIERNIK 2021


49 KKBN NOWY TERMIN 19-21 PAŹDZIERNIK 2021

49 KKBN Komunikat - Nowy termin konferencji. 19-21 Październik 2021

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

Urząd Dozoru Technicznego

www.udt.gov.pl

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Badania Nieniszczące i Diagnostyka


PATRONAT MEDIALNY

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

bnid.pl

Strona główna

 

 

49. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Organizator główny:

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

Oddział w Szczecinie

Współorganizatorzy:

* Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 

* Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP  Oddział w Poznaniu

* PHU TEST Gorzów Wielkopolski,

 

Miejsce konferencji:

Hotel AQUARIUS SPA*****, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg
 

NOWA ORGANIZACJA

Terminy

I etap prolog elektroniczny 19-21 październik 2021 roku

II etap – tradycyjna konferencja, październik 2022,

w Kołobrzegu, Hotel Aquarius

Więcej informacji w zakładce komunikaty 49. KKBN


ZAPRASZAMY

 

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest corocznym wydarzeniem, które w 2020 roku będzie miało swoją już 49.  odsłonę.

KKBN jest miejscem omówienia ostatnich dokonań w zakresie badań nieniszczących, jak również inspiracją do dalszych prac naukowych oraz szansą na nawiązanie nowych relacji biznesowych.

 49. KKBN będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń dla wszystkich uczestników, zapoznania się z nowościami technicznymi i technologicznymi na rynku badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

  • Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce
  • Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących
  • Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji
  • Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,
  • Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących
  • Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

 

TEMATYKA KONFERENCJI będzie realizowana w trzech głównych blokach

 

PREZENTACJE ARTYKUŁÓW

W ramach 49. KKBN odbędą się sesje wykładowe i plakatowe. Autorzy przy zgłoszeniu referatu będą mogli wskazać preferowany rodzaj prezentacji. Decyzję odnośnie ostatecznego przydziału rodzaju sesji dla poszczególnych wystąpień podejmie Komitet Naukowy. Szczegóły dotyczące przygotowania artykułów, prezentacji i plakatu zostaną umieszczone na stronie internetowej 49. KKBN.

Przygotowane i wygłoszone referaty opublikowane będą w  numerze Kwartalnika Badania Nieniszczące i Diagnostyka poświęconemu 49. KKBN i wręczone każdemu Uczestnikowi podczas rejestracji.

 

WYSTAWA

Tradycyjnie zapraszamy do udziału w wystawie. Dzięki szerokiemu udziałowi Wystawców, Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją najnowocześniejszej aparatury, materiałów i oprogramowania do badań, diagnostyki i kontroli przygotowaną przez przodujące w tej branży instytucje badawcze, naukowe i firmy produkujące .

 

WARSZTATY

Podczas 49.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów praktycznego podejścia do badań.

Uczestników Konferencji zapraszamy do aktywnego w nich udziału.


KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

W zakładce kontakty

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT NAUKOWY

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

 

 

 

 

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©