NDT System

NDT System


SPONSOR GENERALNY

www.ndt-system.pl

 

 

 

Urząd Dozoru Technicznego

Urząd Dozoru Technicznego


PATRONAT HONOROWY 

www.udt.gov.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


PATRONAT NAUKOWY 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie


PATRONAT NAUKOWY 

Politechnika Morska w Szczecinie

 

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska


PATRONAT NAUKOWY 

Politechnika Koszalińska

 

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa


PATRONAT NAUKOWY 

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa

Badania Nieniszczące i Diagnostyka

Badania Nieniszczące i Diagnostyka


PATRONAT MEDIALNY

bnid.pl

 

Open Engineering De Gruyter

Open Engineering De Gruyter


PATRONAT MEDIALNY

Open Engineering De Gruyter

 

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa


 

PATRONAT MEDIALNY

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

 

50 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

50 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH


50KKBN karta zgłoszenia udziału w konferencji

50KKBN Program ramowy

 

Strona główna

50. JUBILEUSZOWA

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

17-19 października 2023

Główny Organizator

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie

informacje na www.kkbn.pl

miejsce Konferencji Kołobrzeg, Hotel Aquarius

INFORMUJEMY, ŻE BRAK JEST JUŻ WOLNYCH POKOI JEDNOOSOBOWYCH

Poniedziałek, 16 października 2023
15.00 Zameldowanie uczestników w hotelu - recepcja hotelowa 
17.00 Rejestracja uczestników przez Biuro Konferencji i wydawanie materiałów konferencyjnych
19.30 – 21.30 Kolacja Restauracja horyzont

 

Po raz 50.  KONFERENCJA będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, zapoznania się z nowościami technicznymi,

technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Zapraszamy

●  na największą i najliczniej odwiedzaną konferencję z zakresu badań NDT, diagnostyki i kontroli
       technicznej w Kraju i jedną z większych w Europie

●  na wystawę z udziałem około 30 wystawców sprzętu i wyposażenia do badań, reprezentujących
      producentów krajowych i światowych

●  warsztaty praktycznego podejścia do badań

●  do wysłuchania około 40 wystąpień znanych i uznanych Autorytetów z zakresu tematyki konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI

●  Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce

●  Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących

●  Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji

●  Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,

●  Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących

●  Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

PATRONAT HONOROWY

 

PATRONAT NAUKOWY

  

PATRONAT MEDIALNY

  

GOŚCIE KONFERENCJI:

ZGŁOSZENI WYSTAWCY

ZGŁOSZONE WYSTĄPIENIA

 

L.p.

Autorzy

Temat

1

Piotr Bielawski

Diagnozowanie potencjału eksploatacyjnego zespołu maszyn

2

Tomasz Gorzelańczyk, Krzysztof Schabowicz

Przegląd nowoczesnych metod nieniszczących wykorzystywanych do badania płyt włóknisto-cementowych

3

Mateusz Napiórkowski, Mariusz Szóstak, Krzysztof Schabowicz

Nieniszczące, wizualne metody badań wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w budownictwie – stan wiedzy

4

Bogusław Olech, Bogdan Zając

Przeżyjmy to jeszcze raz .Jubileuszowa 50. KKBN

5

Jakub Roemer, Michał Sobczak, Bartosz Hyla

Badania nieniszczące materiałów kompozytowych metodą termografii laserowej

6

Piotr Synaszko, Michał Siniarski, Krzysztof Dragan, Jakub Kotowaki

Badania nieniszczące z wykorzystaniem systemów zautomatyzowanych

7

Tomasz Chady, Ryszard Łukaszuk, Marek Żwir

Wieloźródłowa inspekcja materiałów kompozytowych

8

Marcin Lewandowski, Hanna Smach, Piotr Jarosik, Piotr Karwat

Metody PAUT i FMC/TFM — podobieństwa, różnice, niespodzianki

9

Patryk Ciężak, Piotr Synaszko, Krzysztof Dragan, Andrzej Leski

Korelacja badań NDT w zakresie detekcji korozji

10

Maciej Martyna, Roman Martyna

Możliwości i ograniczenia metody magnetycznej MRT badania stanu degradacji lin stalowych w czasie ich eksploatacji

11

Tomasz Chady

13 Kongres ECNDT Lisbona 2023

12

Magdalena Maj-Sobczak, Krzysztof Rudnicki

Certyfikacja personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących wydanie z 2022 r.

13

Robert Krajewski

Spójność pomiarowa w badaniach w kontekście wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i WUDT-LAB

14

Anna Zawada-Tomkiewicz

Przetwarzanie i analiza danych w tomografii komputerowej dla celów diagnostyki technicznej

15

Alireza Akhlaghi

Pomiary porowatości w CFRP

16

Paweł Stasiak, Cezary Urban, Krzysztof Brunné, Daniel Pieńkosz, Krzysztof Szaboń, Adam Szczepek, Krzysztof Walukiewicz

Zaawansowane techniki pomiarowe we współczesnych wideoendoskopach przemysłowych

17

Łukasz Sarniak, Andrzej Wolanin, Jan Pawłowiec,

Praktyczna ocena możliwości wykrywania ubytków korozyjnych na rurociągach metodą dalekozasięgowej defektoskopii ultradźwiękowej z osiową propagacją fali

18

Jerzy Kaszyński

Badania NDT w budownictwie na Krajowych Konferencjach Badań Nieniszczących

19

Mateusz Cybulski, Marek Lipnicki, Krzysztof Mroczek, Rafał Obłąkowski

Badania ultradźwiękowe Phased Array zaczepów choinkowych stopek łopatek stopni L-0 po stronie turbiny i generatora w elektrowni jądrowej w Szwecji

20

Izabela Milcewicz-Mika, Anna Sas-Bieniarz, Ewelina Pyszka

Poziomy dawek w przemyśle na podstawie pomiarów Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej

21

Maciej Budzanowski

Dozymetria neutronowa

22

Adam Kondej, Dominik Kukla

Nieniszcząca ocena grubości przypowierzchniowej warstwy azotków w technicznych stopach żelaza metodą prądów wirowych

23

Liwia Sozańska-Jędrasik, Zofia Kania-Pifczyk, Krzysztof Radwański, Roman Kuziak,  Janusz Kliś, Rafał  Nawrat, Jakub Olbrych, Michał Węgrzyniak, Damian Szydlo, Grzegorz Toczek

Analiza stanu jakości oraz naprężeń wewnętrznych wykrojów ze stali w gatunku CP/DP1000 dla motoryzacji

24

Andrzej Wójtowicz, Santina Topolska

Porównanie wybranych technik mapowania korozyjnego

25

Marcin Kowal

Przykłady badań nieniszczących wykonywanych w reaktorze badawczym MARIA

26

Maciej Szwed, Tomasz Jakubowski, Michał Targoński

Detekcja pęcherzy wodorowych metodami ultradźwiękowymi TOFD, TULA i Phased Array

27

Mateusz Wróbel, Maciej Szwed

Fitness For Service dla urządzeń ciśnieniowych – doświadczenia UDT

28

Jerzy Kozłowski, Jakub Kozłowski

Systemy jakości w procesie wytwarzania konstrukcji spawanych, a wymagania dotyczące kontroli i badań – wybrane aspekty

29

Piotr Kuśmierski, Zbigniew Jaguszewski

Badania wideoskopowe – ważny element profilaktyki w trakcie modernizacji i remontów bloków energetycznych

30

T. Sayfullaev, P.Schulte, J. Bolten, W. Deutsch, R. Zeman.

Nowy system do ultradźwiękowej kontroli prętów stalowych. ECHOGRAPH HRPS-PAUT

31

Grzegorz Psuj, Michał Maciusowicz

Analiza dynamiki przebiegu procesu magnesowania na potrzeby oceny właściwości powierzchniowych wybranych stali ferromagnetycznych

32

Przemysław Łopato, Michał Herbko, Ireneusz Spychalski

Badania terahercowe struktury kompozytowej z włókna szklanego poddanej statycznemu zginaniu

33

Barbara Szymanik (Grochowalska), Sam Ang Keo, Franck Brachelet, Didier Defer

Wykrywanie defektów w kompozytowych wzmocnieniach konstrukcji betonowych przy użyciu metody termografii mikrofalowej

34

Karol Kaczmarek

Wymagania normy PN-EN ISO 9712:2022 dla egzaminu praktycznego w sektorach przemysłowych

35

Dariusz Mężyk, Bogdan Zając

Problemy napotykane w diagnostyce materiałowej eksploatowanych elementów instalacji przemysłowych

36

Hanna Purzyńska, Adam Zieliński

Strukturalne badanie nieniszczące w ocenie trwałości urządzeń pracujących w podwyższonej temperaturze

37

Lauri Westling

Czytanie oraz interpretacja normy ISO 17636-2 odnośnie cyfrowych badań radiograficznych DR z wykorzystaniem sztywnego panelu. Określanie odległości SDO, SDD, sprawdzanie panelu na podstawie wzorca IQI, określanie SNR, SRB

38

Dariusz Ulbrich, Marian Jósko

Zastosowanie metod badań nieniszczących do oceny karoserii środków transportu drogowego

39

Maciej Matuszewski, Małgorzata Słomion, Eugeniusz Mańka, Michał Styp-Rekowski

Potencjał użytkowy lin stalowych na podstawie badań nieniszczących i niszczących

40

Jakub Kowalczyk, Daniel Wieczorek

Możliwości wykorzystania metody ultradźwiękowej do oceny połączeń klejowych

41

Dominik Kukla

Metody nieniszczące w ocenie rozwoju uszkodzenia materiałów konstrukcyjnych w warunkach obciążeń eksploatacyjnych

42

Andrzej Cieślik

Wykorzystanie robotyki do nieinwazyjnych badań infrastruktury krytycznej: zbiorniki, kule, zbiorniki ciśnieniowe, rury, kotły

43

Tomasz Katz

Modelowanie wykrywania wad kontaktowo-zmęczeniowych w szynach kolejowych metodą ultradźwiękową

44

Marcin Chodźko, Dariusz Pabian

Rezonans korpusu łożyska nr 6 turbozespołu 200MW

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Bogusław Olech

50kkbn@kkbn.pl

boguslawolech@wp.pl

tel. 601 79 57 18

Komisarz wystawy
Ryszard Bartz
wystawa50kkbn@kkbn.pl

lbng@go2.pl

tel. 604 849 280

Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Jacek Słania

komitetnaukowy50kkbn@kkbn.pl
Jacek.Slania@git.lukasiewicz.gov.pl

tel. 601 211 891

Sekretarz Komitetu Naukowego

mgr inż. Marcin Matuszewski

komitetnaukowy50kkbn@kkbn.pl
tel. 503 395 331

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©