Komitet Naukowy

 

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Schabowicz
Politechnika Wrocławska

Zastępca

Prof. dr hab. inż. Tomasz Chady
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zastępca

Dr hab. inż. Grzegorz Psuj, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Sekretarz

Dr hab. inż. Dariusz Ulbrich
Politechnika Poznańska

Sekretarz

Dr inż.  Tomasz Gorzelańczyk
Politechnika Wrocławska

 

Dr hab. inż. Przemysław Łopato, prof. ZUT
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Prof. dr hab. inż. Piotr Bielawski
Politechnika Morska w Szczecinie

Płk dr hab. inż. Krzysztof Dragan, prof. ITWL
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

Prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec
Politechnika Śląska

Dr hab. inż. Łukasz Pieczonka, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dr hab. inż. Maciej Roskosz, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. inż. Jacek Słania
ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny - Centrum Spawalnictwa

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt
Politechnika Świętokrzyska

Dr inż. Karol Kaczmarek
ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny - Centrum Spawalnictwa

Dr inż. Rafał Kaczmarek
ŁUKASIEWICZ – Górnośląski Instytut Technologiczny - Centrum Spawalnictwa

Dr hab. inż. Dominik Kukla
Polska Akademia Nauk

Mgr inż. Daniel Opara
NAVITEST Sp. z o.o. Gdańsk

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
  • Pobierz na Google Play
  • Pobierz na AppStore
Jeśli chcesz, możemy wysyłać Ci powiadomienia o nowościach na stronie. Wystarczy wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień.