Warsztaty

Podczas 50.KKBN przewidujemy przeprowadzenie warsztatów dla uczestników konferencji.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa

Warsztaty pt.:

TFM vs. PAUT – porównanie możliwości badawczych zaawansowanych technik badań ultradźwiękowych złączy spawanych

Zgłoszenia na warsztaty, zawierające imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników, należy przesłać mailowo na adres:

warsztatyultradzwiekowe@gmail.com

Opis warsztatów:

W ramach warsztatów Uczestnicy będą mieli okazję porównania możliwości badawczych zaawansowanych technik ultradźwiękowych TFM oraz PAUT w oparciu o przykładowe wyniki badań złączy spawanych z nieciągłościami. W szczególności analizie zostaną poddane różnice w uzyskiwanych zobrazowaniach graficznych TFM vs PAUT a także ich wpływ na wykrywalność, możliwości charakteryzowania oraz ocenę wskazań od nieciągłości. Warsztaty stanowić będą okazję do praktycznego zapoznania się z analizą wyników badań TFM i PAUT na udostępnionych stanowiskach komputerowych.

Prowadzący warsztaty:

dr inż. Rafał Kaczmarek 
dr inż. Karol Kaczmarek

 

Biuro Techniczno-Handlowe TESTING 

Warsztaty pt.:

Nowoczesne metody badań NDT

 

DPIdea

Warsztaty pt.:

Analiza azotu w stalach oraz wyzwania związane z prawidłową analizą składu i identyfikacją gatunków

 

Everest Polska

Warsztaty RVI w zakresie

"Praktycznej prezentacji technik pomiarowych z modelowaniem 3D na naszych wideoboroskopach przemysłowych oraz robotach badawczych RVI"

Formularz zgłoszenia na warsztaty Everest Polska

 

 

PCB Service

Warsztaty pt.:

"Radiografia cyfrowa możliwości i ograniczenia na wybranych przykładach w odniesieniu do normy 17636-2 oraz badań nienormatywnych"

Prowadzący warsztaty:

Jakub Kowalczys

Formularz zgłoszenia na warsztaty PCB Service

Copyright Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział Szczecin ©